Stelsystemen

Quix wiggen en stelplaten zijn waardevolle hulpmiddelen bij betonbouw. Bijvoorbeeld bekistingen en betonnen elementen kunnen hiermee nauwkeurig worden gepositioneerd en ze dragen bij aan de stabiliteit en veiligheid.   

Stelsystemen